Bedreigde werken

Stichting Jan Dijker zet zich in voor behoud van het werk  van Jan Dijker. Veel panden waarop zijn kunst nagelvast is aangebracht, worden momenteel gesloopt omdat de gebouwen niet meer voldoen aan de eisen van nu. Met de sloop van de panden, loopt ook de kunst van Dijker gevaar. De laatste jaren hebben we veel succes geboekt. Een aantal kunstwerken is gespaard gebleven, door tijdig mensen en financiën te verzamelen die ons helpen het werk uit te nemen en te herplaatsen. Twee recente voorbeelden:

Glaswand, kerk van de Goddelijke Voorzienigheid in Bergen op Zoom, 1964.
Het kerkgebouw is in mei 2016 gesloopt. Stichting Jan Dijker heeft zich in gezet voor behoud. Met hulp van de gemeente Bergen op Zoom en Erfgoedvereniging Heemschut zijn we er in geslaagd een deel van de glaswand te behouden.

Mozaïek, Zuid Nederlandse Kledingfabriek Tilburg, 1957.
Het pand wordt gesloopt zodra de financiering van nieuwbouw op die plek rond is. Inmiddels heeft de gemeente Tilburg herplaatsing toegezegd in de buurt. Het mozaïek is gered!

Gemeentehuis Tilburg: mozaïek, 1971.
Het gemeentehuis wordt verbouwd. De binnenhuisarchitect wil de tien wanden van diverse kunstenaars (op elke verdieping een) weg laten halen. In 1993 is al een mozaïekwand van Jan Dijker gesloopt. Stichting Jan Dijker zette zich met succes in voor behoud en herplaatsing van de tweede wand die Jan Dijker voor dit gebouw maakte. De gemeente heeft toegezegd dat de wand in het nieuwe gebouw een plaatsje krijgt.

Maar een aantal kunstwerken van Jan Dijker wordt nog steeds bedreigd met sloop of door verval ten gevolge van verwaarlozing of modernisering van gebouwen. Een overzicht:

De parochie van het Allerheiligste Sacrament Tilburg, vanaf 1951.
Deze kerk staat al sinds 2005 leeg. Onderzocht is of hij behouden kon worden. Hij wordt uiteindelijk gesloopt. Alle ramen zijn bedreigd, waaronder 28 van Jan Dijker. Stichting Jan Dijker zet zich in voor uitname en herbestemming van de ramen.

Glaswand, Gemini Ziekenhuis in Den Helder, 1982.
Het ziekenhuis verkeert in geldnood, mogelijk gaat het sluiten. De toekomst van de ramen is dan ongewis.

Betonwand, Katholieke academie voor lichamelijke opvoeding (later: Fontys Hogeschool) in Tilburg, 1967.
De wand is reeds gedemonteerd en is opgeslagen door de gemeente Tilburg. Hij wordt mogelijk herbestemd in de spoorzone van Tilburg.

Mozaïekwand, Mulo Saint Jean Baptiste de la Salle, (later: scholengemeenschap de Rooi Pannen) in Tilburg, 1963.
Het schoolgebouw is gesloopt in 2012. Het mozaïek is opgeslagen door de gemeente Oisterwijk. Het vindt waarschijnlijk zijn herbestemming in de Leerfabriek, Almijstraat 14 in Oisterwijk.

Kerkramen uit de Sint Willibrorduskerk te Hilversum, 1963.
De kerk is in 1996 afgebroken. Enkele ramen bevinden zich in particulier bezit. Twee ramen staan opgeslagen bij het kerkbestuur in Moergestel, in afwachting van plaatsing in een muur rondom de as-uitstrooiplaats.

Wandschildering uit Sint Annaziekenhuis te Geldrop, 1972.
Na de laatste verbouwing vond men de wandschildering niet meer in de huisstijl passen en hij werd weggehaald. De panelen staan momenteel opgeslagen bij een particulier.

Sint Lambertuskerk Helmond: Verrijzenis van Christus, glas-in-lood raam, 1950.
Sinds een verbouwing staat het raam in het ketelhuis: de architect van de laatste verbouwing vond het niet harmoniëren met de overige ramen.

Advertenties